Social Return Of Investment (SROI)

Werkgelegenheid creëren
voor mensen met een afstand
tot de arbeidsmarkt

Social return (of SROI) is een aanpak om arbeidsparticipatie te stimuleren en meer werkgelegenheid te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Social return is een initiatief van de overheid. Ondernemers en werkgevers hebben hierdoor steeds vaker te maken met voorwaarden voor social return. Social return wordt meestal opgenomen in de vorm van een contract-eis en is dan niet vrijblijvend.

Meer weten over SROI?

Talenten inzetten en zo bijdragen aan Social Return

Wij vinden het belangrijk om te kijken naar het talent van auditief uitgedaagden in plaats van de beperking. Sign Language Coffee Bar leidt dove en slechthorende mensen vakkundig op tot Gebaarista en we leveren verschillende concepten om een originele en maatschappelijke invulling te geven aan jouw bedrijf of event.

Daarnaast is het inzetten van een Gebaarista een leuke, inspirerende en laagdrempelige manier om te voldoen aan een social return-vraag omdat je banen creëert voor mensen die normaal lastig werk vinden.

Bij Sign Language Coffee Bar creëren wij een veilige en leuke plek voor onze Gebaarista’s. Wij vormen een community waarin we met- en van elkaar leren en regelmatig samenkomen voor een borrel. Onze regiomanagers hebben nauw contact met onze Gebaarista’s en ondersteunen en begeleiden ze waar nodig.

Check bij de desbetreffende contractbeheerder of de inzet van Sign Language Coffee Bar onder de gestelde SROI voorwaarden valt.

Sign Language Coffee Bar
in jouw bedrijf?

Neem contact op!